• exteriors_jardi_marta_viscarro_comarca_1
  • exteriors_jardi_marta_viscarro_comarca_2
  • exteriors_jardi_marta_viscarro_comarca_3
  • exteriors_jardi_marta_viscarro_comarca_4

Jardí atemporal- Igualada (Anoia)

La idea principal era poder gaudir estètica i funcionalment de l’espai exterior tot l’any